Terug

Waarop baseren jullie de stroomtarieven van easyEnergy?

De stroomtarieven van easyEnergy zijn gebaseerd op de werkelijke inkoopprijs. De inkoopprijs voor stroom kan ieder uur wijzigen en wordt bepaald door vraag en aanbod. Een overzicht van de actuele en historische inkooptarieven vind je op de pagina Energietarieven.

Wat jij aan ons betaalt, is afhankelijk van je daadwerkelijke verbruik en de prijs per kWh. Het berekende voorschot is dus een schatting gebaseerd op jouw verbruik en de verwachte inkoopprijs. Hoewel we voor deze berekening een zo goed mogelijke inschatting maken, is de prijs per kWh die je voor het variabele verbruik ziet staan 'geen garantie voor de toekomst'. Die prijs kan namelijk hoger of lager zijn zodat ook jouw daadwerkelijke maandkosten hoger of lager zijn dan dat je hier ziet.

De algemene marktverwachting en de historische praktijk zijn dat de handelsmarktprijzen gemiddeld over een periode van enkele jaren 5% tot 15% lager uitkomen dan vaste termijnprijzen over eenzelfde periode. Bij deze berekening is al rekening gehouden met de prijsverschillen tussen de zomer en de winterperiode. Dit is geen garantie dat uw prijs niet gedurende een bepaalde periode iets hoger kan uitkomen dan de prijs van sommige vaste termijncontracten. De prijs is namelijk de marktprijs. Het risico op abrupte grote prijsstijgingen is klein vanwege de goed werkende transparante energiemarkt in Nederland.

Je kunt onze verwachte variabele leveringskosten voor stroom ook in deze tabel terugvinden.

Is je vraag beantwoord?

Andere vragen over onze tarieven