De opbouw van je maandnota

Elke maand ontvang je je maandnota. Sinds september vorig jaar fluctueren de marktprijzen enorm. Je maandnota bij easyEnergy daardoor ook. Je volgt immers de werkelijke prijzen van de spotmarkten voor stroom en gas en als je een slimme meter hebt, rekenen we elke maand je werkelijke verbruik af tegen de werkelijke inkoopprijzen. Lees hieronder hoe dat werkt.

Heb je een aansluiting met slimme meter? 

Je leveringskosten rekenen we elke maand met je af. Je overheidskosten (energiebelasting en Opslag duurzame energie -ODE) verrekenen we op je jaarnota. Via je maandnota’s betaal je hiervoor alleen een voorschot.

Heb je een aansluiting zonder slimme meter?

Je betaalt alleen voorschotten. Totdat je een slimme meter hebt, verrekenen we je verbruik pas op je jaarnota. Eigenlijk zoals je gewend bent van andere leveranciers. Tenzij het technisch onmogelijk is volgens je netbeheerder, adviseren we je om je slimme meter aan te vragen via je netbeheerder. Alleen dan maak je optimaal gebruik van de inkoopprijzen die we je bieden.

Wat vind je terug op je maandnota’s?

  • Je eerste 2 maandnota’s bevatten nog geen werkelijk verbruik, maar alleen je voorschotbedrag voor de komende maand.
  • Heb je vanaf de start een slimme meter, dan verrekenen we vanaf je 3e maandnota je werkelijke verbruik met je reeds betaalde voorschot.

 

Vanaf je derde maandnota geldt:

Je ziet het voorschot voor de Komende maand en het verbruik van de Vorige maand. De nota gaat dus niet over de maand waarin je de nota ontvangt.

1. Uitleg: komende maand (voorschot)

Je betaalt een voorschot voor de komende maand. Dit voorschot gebruiken wij om in die maand dagelijks je energie in te kopen. We hanteren de verwachte marktprijs voor die periode op het moment dat we je nota opmaken. Dit is altijd een moment opname.

Het voorschot voor de komende maand bevat de inschatting van je verbruik en de verwachte marktprijs voor de komende periode, inclusief belastingen en netbeheerderskosten.

2. Uitleg: vorige maand (verbruiksafrekening)

Hier had je al een voorschot voor betaald. Nu we je werkelijke verbruik én de werkelijke marktprijzen weten, verrekenen we deze werkelijke kosten met je betaalde voorschot. Soms betaal je bij, soms krijg je geld terug.