Mijn easyEnergy.com

Zijn mijn persoonlijke gegevens veilig bij easyEnergy?

Er is ons alles aan gelegen zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zijn vanuit de branchevereniging Energie-Nederland aangesloten bij de 'Gedragscode Leveranciers Slimme Meters' en de 'Gedragscode Consument en Energieleverancier'. 

Tevens hebben wij een vergunning om aan jou stroom en gas te mogen leveren. Persoonsgegevens en verbruiksgegevens worden op een zeer zorgvuldige manier beperkt bewaard en behandeld. Derden krijgen hier nooit toegang toe. easyEnergy geeft hiervoor garanties af en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Hoe werkt het voorschot?

Bij easyEnergy is jouw voorschot een echt voorschot. Je betaalt telkens een voorschot voor de aankomende maand. Na afloop van iedere verbruiksmaand stellen wij het verschil vast tussen je werkelijke verbruik en het voor diezelfde verbruiksmaand gefactureerde voorschot. 

Dit verschil over de vorige verbruiksmaand wordt verrekend met het te betalen vaste maandelijkse voorschotbedrag voor de komende verbruiksmaand. Zo reken je altijd precies af wat je hebt verbruikt. Je rekening zal dus van maand-tot-maand verschillen.

Maandelijks ontvang je een voorschotnota met daarin een voorlopige afrekening van de leveringskosten en de netbeheerkosten. De verschuldigde energiebelasting wordt slechts eenmaal per jaar vastgesteld. Dit is door de overheid zo bepaald. 

Kortom: je hebt een maandelijks voorschotbedrag voorafgaand aan de leveringsmaand, samen met een afrekening van de afgelopen leveringsmaand. Eén keer per jaar ontvang je een jaarafrekening waarop de overheidsheffingen en de regiotoeslag van gas afgerekend worden.

Hoe kan het dat mijn maandfactuur hoger is dan mijn voorschot?

Je maandfactuur bij easyEnergy kan hoger uitvallen doordat we je voorschot verrekenen met je werkelijke verbruikskosten.

De voorschotfacturen voor stroom en gas kunnen met name in koude wintermaanden hoger uitvallen. Vooral het gasverbruik is in die tijd hoger dan de rest van het jaar. Vaak komt dit doordat de verwarming meer en langer aangestaan heeft. Je verbruikskosten zullen dan ook hoger zijn dan het voorschotbedrag dat je reeds hebt betaald. Het verschil wordt dan bij het voorschot van de komende maand opgeteld. Om een voorbeeld te geven: op de februari factuur zijn de werkelijke verbruikskosten van de maand december verrekend.

Hoe kan ik gegevens wijzigen of een verhuizing doorgeven?

Een wijziging van jouw gegevens, zoals een verhuizing, een nieuw bankrekeningnummer, contactpersoon of factuuradres, kun je eenvoudig doorgeven via 'mijn easyEnergy' of per e-mail aan klantenservice@nl.easyEnergy.com

Liever per post een wijziging doorgeven? Stuur dan, o.v.v. je klantnummer, een brief naar:

e-Energy Europe B.V.
t.a.v. Klantenservice
Petrus Regoutplein 1 E01
6211 XX Maastricht

Waarom krijg ik een jaarafrekening, terwijl ik elke maand mijn verbruik afreken?

Er zijn meerdere redenen waarom we, naast de maandelijkse voorschotfacturen, een jaarafrekening moeten maken. Daarnaast bestaat er een kans dat je bij moet betalen op een jaarafrekening of geld terug krijgt. Hoe dat in elkaar zit, leggen we hier voor je uit.

Verrekening overheidstoeslagen

We verrekenen maandelijks de overheidstoeslagen op energie op je nota. Zowel voor stroom als voor gas. Wij doen dit door maandelijks de energiebelasting in rekening te brengen op basis van jouw gemiddelde, verwachte maandelijkse verbruik. Verbruik je over 12 maanden meer dan het verwachte jaarverbruik, dan moeten wij de overheidstoeslagen over het extra verbruik op jouw jaarafrekening in rekening brengen en afdragen aan de overheid. Heb je in een jaar minder verbruikt dan je verwachte jaarverbruik, dan krijg je teveel in rekening gebrachte energiebelasting terug op jouw jaarafrekening.

Doordat het voorschot voor de overheidsheffingen op basis van standaard jaarverbruik van gas en stroom elke maand even hoog zijn en een flink deel van je energiekosten uitmaken, heb je minder 'last' van maandelijkse kosten schommelingen die voor je verbruik worden veroorzaakt. Het heeft daarmee een 'dempend' effect op je maandrekening: zowel op de pieken als op de dalen van de maandfacturen.

Definitieve berekening gasverbruik & regiotoeslag

Op de jaarafrekening van gas wordt het definitieve verbruik vastgesteld over 12 maanden; door temperatuurschommelingen in Nederland zit er bijvoorbeeld niet altijd evenveel energie (Joules) in een m3 gas. Na 12 maanden wordt er een definitieve berekening van je verbruik gemaakt en wordt dit verrekend op de jaarafrekening. Wij hanteren hiervoor rekenmethodes die zijn voorgeschreven door de overheid. Dit kan zowel leiden tot een extra kosten of tot uitbetaling. Dit is over het algemeen een minimale wijziging.

Op de jaarafrekening gas wordt ook het voorschot regiotoeslag definitief afgerekend.

Eventuele problemen met slimme meter

Tot slot gebruiken wij de jaarafrekening voor het verrekenen van verbruik dat we eerder niet hebben kunnen vaststellen door eventuele problemen met je slimme meter.

Kortom: Je hebt een maandelijks voorschotbedrag voorafgaand aan de leveringsmaand, samen met een afrekening van de afgelopen leveringsmaand. Eén keer per jaar ontvang je een jaarafrekening waarop de overheidsheffingen en de regiotoeslag van gas precies afgerekend wordt.

Wat doe ik bij het overlijden van een familielid?

easyEnergy heeft een speciale nabestaandenservice. Stuur ons een berichtje via de webchat of mail ons op klantenservice@nl.easyEnergy.com. Wij nemen op het door jouw aangegeven tijdstip dan direct contact met je op. In dit contact handelen we alles netjes voor je af, zodat je je hier geen onnodige zorgen over hoeft te maken. Mocht er nog een resterend saldo zijn, dan storten we dit uiteraard terug.

Ook hoef je je geen zorgen te maken over de netbeheerder of andere instanties die iets met de levering van energie te maken hebben. Dat regelen wij.

FAQ's naar onderwerp