Stroom terugleveren

Heb je zonnepanelen of een windmolen en wil je stroom terugleveren aan het stroomnet, dan krijg je bij easyEnergy de inkoop uurprijs ook voor het terugleveren van je stroom. Meer weten? Bekijk hier de meest gestelde vragen of ontdek direct alles over energie terugleveren.

Kan ik zelfopgewekte stroom terugleveren via easyEnergy?

Bij easyEnergy kun je zelfopgewekte stroom terugleveren aan het net. Heb je zonnepanelen of een windmolen en lever je stroom terug aan het stroomnet? Dan krijg je bij ons de inkoopprijs zoals die op het moment van terugleveren op de handelsmarkt voor stroom geldt. Hoe dat werkt lees je op onze pagina over energie terugleveren.

Welke vergoeding krijg ik voor de stroom die ik zelf opwek?

De vergoeding voor het terugleveren van stroom is de inkoopprijs zoals die op het moment van terugleveren op de handelsmarkt voor stroom geldt.

Hoe werkt het met salderen?

Je zelfopgewekte stroom via zonnepanelen en windmolens wordt gesaldeerd met je verbruik. Dit salderen gebeurt, als je geen batterij opslag hebt, met het verbruik van elk uur 1-op-1 tegen de prijs van dat uur. En wat betreft de opslag: je betaalt opslag over het saldo van verbruik en teruglevering (ongeacht welke van deze twee de grootste is) in de betreffende maand.
Mocht je al over een batterij opslag beschikken en zelf kunnen bepalen wanneer je teruglevert, dan kan je natuurlijk salderen doen op het moment dat de prijs voor jou het meest gunstig is. Zo profiteer je nog meer van de inkoopprijs!

Is terugleveren van stroom via easyEnergy wel voordelig?

We krijgen wel eens reacties van klanten die vragen of terugleveren van stroom onvoordeliger is als je de actuele inkoopprijs op de beurs volgt, in plaats van een vast tarief voor zowel verbruiken als terugleveren van stroom. Want, zo redeneren veel klanten, als de zon schijnt leveren veel mensen met zonnepanelen terug waardoor de prijzen dan lager zijn. Dat is vaak ook waar. Toch maakt het niet veel verschil op je eindrekening van stroom. Hoe dat kan, leggen we hieronder uit.

Een groot deel van je stroomrekening bestaat uit belastingen en toeslagen
Het verschil in verbruiks- en leveringstarief van een kWh op basis van de inkoopprijs is niet groot als je kijkt naar je totale jaarrekening. Dat komt omdat het grootste deel van je stroomrekening bestaat uit belastingen en opslagen. Het deel dat je betaalt aan feitelijke stroomkosten maakt ongeveer een derde uit van je totale rekening.

Hoe werkt het dan voor een gemiddeld Nederlands gezin met zonnepanelen?
Voor dit voorbeeld hebben we het verbruik van stroom per uur van een gemiddeld Nederlands gezin genomen (bron: NEDU - Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling) en de stroomopbrengst per uur van een gezin in Noord-Holland met standaard zonnepanelen op het zuiden.

Het verbruik en de opbrengst van de zonnepanelen hebben we op een rijtje gezet in 2 verschillende scenario’s . Het verbruik en de opbrengst zijn vervolgens tegen de toen geldende inkoopprijs op de handelsbeurs per uur doorberekend.

Scenario 1 – Huishouden verbruikt evenveel stroom als zij teruglevert; 0 op de meter
Voor een huishouden dat netto geen stroomverbruik heeft, hebben we het stroomverbruik en stroomopbrengst voor een heel jaar doorberekend tegen de geldende inkoopprijzen. Dit huishouden had dan bij easyEnergy het volgende betaald:

Variabele verbruikskosten 2.500 kWh: € 85,74 
Variabele kosten teruglevering 2.500 kWh: € 82,09
Te betalen variabele stroomkosten, excl. vaste kosten belastingen en toeslagen: € 3,65

Scenario 2 – Huishouden verbruikt meer stroom dan zij teruglevert
Voor de meeste huishoudens met zonnepanelen geldt dat de opbrengst van zonnepanelen minder is dan het verbruik.
Voor een huishouden dat netto meer stroomverbruik dan stroomteruglevering heeft, hebben we het stroomverbruik en stroomopbrengst voor een heel jaar doorberekend tegen de geldende inkoopprijzen. Dit gezin had dan bij easyEnergy het volgende betaald:

Variabele verbruikskosten (3500 kWh): € 120,04
Variabele kosten teruglevering (2500 kWh): € 82,09
Te betalen variabele stroomkosten, exclusief vaste kosten, belastingen en toeslagen € 37,95

Het gemiddelde levertarief was hier 3,43 cent per kWh.

Conclusie terugleveren via easyEnergy kan zeer zeker interessant zijn! 
Als je jaarlijks per saldo geen stroom verbruikt, is de ‘klassieke’ salderingsmethode wellicht iets voordeliger. Voor de huishoudens met zonnepanelen die minder terugleveren dan verbruiken, zal het lage gemiddelde levertarief van easyEnergy het voordeel van ’klassiek salderen’ ruimschoots compenseren.

Vergoeden jullie ook de belastingen en heffingen over teruggeleverde energie?

De vergoeding voor het terugleveren van stroom is de handelsprijs zoals die op het moment van terugleveren op de handelsmarkt voor stroom geldt. Dit is wat jij de 'kale handelsprijs' noemt. Dit bedrag wordt iedere maand op je maandnota verrekend met hetgeen je betaalt voor de energie die je van ons hebt afgenomen.

Ook de belastingen en overheidsheffingen die je betaalt over de bij ons afgenomen energie worden verrekend met de energie die je aan ons teruglevert. Dit bedrag wordt echter aan het einde van het jaar in een keer afgerekend en er wordt alleen verrekend voor zover je ook daadwerkelijk belastingen en heffingen hebt afgedragen.

Indien je meer teruglevert dan je verbruikt, dan kun je dus het volledige bedrag dat je in dat jaar hebt betaald aan belastingen en heffingen wegstrepen, maar je krijgt geen belastingen en heffingen vergoed over alles wat je daarboven nog hebt teruggeleverd. Je komt dus dan in feite op nul uit.

Hoe kan het dat mijn panelen meer opgeleverd hebben dan dat is teruggeleverd aan het net?

Als de zon schijnt (en je zonnepanelen leveren dus stroom) en je zet bijvoorbeeld je koffiezetapparaat aan, dan gaat de stroom rechtstreeks van je zonnepanelen naar de koffiezetapparaat. Die stroom loopt dus niet via de meter terug in het net, maar wordt wel geregistreerd door de zonnepanelen als zijnde “opgewekt”. Kortom, jouw slimme meter ziet de stroom die meteen verbruikt wordt tijdens het opwekken niet. Daardoor ziet easyEnergy die opgewekte stroom ook niet, zodat die dus ook niet op de rekening staat.

De stroom die jouw panelen oplevert leidt dus op je rekening tot 2 verschillende besparingen:

  1. De zonnestroom die je direct verbruikt in je huis en dus niet uit het net hoeft te betrekken (leidt tot minder verbruikskosten);
  2. De zonnestroom die dan nog ‘over’ is en via de meter wordt teruggeleverd aan het net (leidt tot terugleververgoeding).