Terug

Is terugleveren van stroom via easyEnergy wel voordelig?

We krijgen wel eens reacties van klanten die vragen of terugleveren van stroom onvoordeliger is als je de actuele inkoopprijs op de beurs volgt, in plaats van een vast tarief voor zowel verbruiken als terugleveren van stroom. Want, zo redeneren veel klanten, als de zon schijnt leveren veel mensen met zonnepanelen terug waardoor de prijzen dan lager zijn. Dat is vaak ook waar. Toch maakt het niet veel verschil op je eindrekening van stroom. Hoe dat kan, leggen we hieronder uit.

Een groot deel van je stroomrekening bestaat uit belastingen en toeslagen
Het verschil in verbruiks- en leveringstarief van een kWh op basis van de inkoopprijs is niet groot als je kijkt naar je totale jaarrekening. Dat komt omdat het grootste deel van je stroomrekening bestaat uit belastingen en opslagen. Het deel dat je betaalt aan feitelijke stroomkosten maakt ongeveer een derde uit van je totale rekening.

Hoe werkt het dan voor een gemiddeld Nederlands gezin met zonnepanelen?
Voor dit voorbeeld hebben we het verbruik van stroom per uur van een gemiddeld Nederlands gezin genomen (bron: NEDU - Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling) en de stroomopbrengst per uur van een gezin in Noord-Holland met standaard zonnepanelen op het zuiden.

Het verbruik en de opbrengst van de zonnepanelen hebben we op een rijtje gezet in 2 verschillende scenario’s . Het verbruik en de opbrengst zijn vervolgens tegen de toen geldende inkoopprijs op de handelsbeurs per uur doorberekend.

Scenario 1 – Huishouden verbruikt evenveel stroom als zij teruglevert; 0 op de meter
Voor een huishouden dat netto geen stroomverbruik heeft, hebben we het stroomverbruik en stroomopbrengst voor een heel jaar doorberekend tegen de geldende inkoopprijzen. Dit huishouden had dan bij easyEnergy het volgende betaald:

Variabele verbruikskosten 2.500 kWh: € 85,74 
Variabele kosten teruglevering 2.500 kWh: € 82,09
Te betalen variabele stroomkosten, excl. vaste kosten belastingen en toeslagen: € 3,65

Scenario 2 – Huishouden verbruikt meer stroom dan zij teruglevert
Voor de meeste huishoudens met zonnepanelen geldt dat de opbrengst van zonnepanelen minder is dan het verbruik.
Voor een huishouden dat netto meer stroomverbruik dan stroomteruglevering heeft, hebben we het stroomverbruik en stroomopbrengst voor een heel jaar doorberekend tegen de geldende inkoopprijzen. Dit gezin had dan bij easyEnergy het volgende betaald:

Variabele verbruikskosten (3500 kWh): € 120,04
Variabele kosten teruglevering (2500 kWh): € 82,09
Te betalen variabele stroomkosten, exclusief vaste kosten, belastingen en toeslagen € 37,95

Het gemiddelde levertarief was hier 3,43 cent per kWh.

Conclusie terugleveren via easyEnergy kan zeer zeker interessant zijn! 
Als je jaarlijks per saldo geen stroom verbruikt, is de ‘klassieke’ salderingsmethode wellicht iets voordeliger. Voor de huishoudens met zonnepanelen die minder terugleveren dan verbruiken, zal het lage gemiddelde levertarief van easyEnergy het voordeel van ’klassiek salderen’ ruimschoots compenseren.

Is je vraag beantwoord?

Andere vragen over stroom terugleveren