Terug

Vergoeden jullie ook de belastingen en heffingen over teruggeleverde energie?

De vergoeding voor het terugleveren van stroom is de handelsprijs zoals die op het moment van terugleveren op de handelsmarkt voor stroom geldt. Dit is wat jij de 'kale handelsprijs' noemt. Dit bedrag wordt iedere maand op je maandnota verrekend met hetgeen je betaalt voor de energie die je van ons hebt afgenomen.

Ook de belastingen en overheidsheffingen die je betaalt over de bij ons afgenomen energie worden verrekend met de energie die je aan ons teruglevert. Dit bedrag wordt echter aan het einde van het jaar in een keer afgerekend en er wordt alleen verrekend voor zover je ook daadwerkelijk belastingen en heffingen hebt afgedragen.

Indien je meer teruglevert dan je verbruikt, dan kun je dus het volledige bedrag dat je in dat jaar hebt betaald aan belastingen en heffingen wegstrepen, maar je krijgt geen belastingen en heffingen vergoed over alles wat je daarboven nog hebt teruggeleverd. Je komt dus dan in feite op nul uit.

Is je vraag beantwoord?

Andere vragen over stroom terugleveren