Voorschot, facturen & betalingen

Bij easyEnergy houden we alles graag simpel. En transparant. Daarom rekenen we met onze maandnota's jouw energie direct af en worden gas en groene stroom apart gefactureerd. Zo weet je precies hoeveel een energieproduct je kost.

Hoe werkt het voorschot?

Bij easyEnergy is jouw voorschot een echt voorschot. Je betaalt telkens een voorschot voor de aankomende maand. Na afloop van iedere verbruiksmaand stellen wij het verschil vast tussen je werkelijke verbruik en het voor diezelfde verbruiksmaand gefactureerde voorschot. 

Dit verschil over de vorige verbruiksmaand wordt verrekend met het te betalen vaste maandelijkse voorschotbedrag voor de komende verbruiksmaand. Zo reken je altijd precies af wat je hebt verbruikt. Je rekening zal dus van maand-tot-maand verschillen.

Maandelijks ontvang je een voorschotnota met daarin een voorlopige afrekening van de leveringskosten en de netbeheerkosten. De verschuldigde energiebelasting wordt slechts eenmaal per jaar vastgesteld. Dit is door de overheid zo bepaald. 

Kortom: je hebt een maandelijks voorschotbedrag voorafgaand aan de leveringsmaand, samen met een afrekening van de afgelopen leveringsmaand. Eén keer per jaar ontvang je een jaarafrekening waarop de overheidsheffingen en de transportkosten van gas afgerekend worden.

Hoe wordt mijn voorschot bepaald?

Jouw voorschot is opgebouwd uit de variabele leveringskosten, de vaste leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen. De bedragen worden vastgesteld aan de hand van jouw historisch jaarverbruik zoals wij dat van jouw netbeheerder ontvangen, of indien je al langer klant bij ons bent op basis van je verbruiksgegevens.

Voor het vaststellen van het voorschot hanteren wij het indicatief leveringstarief dat je terugvindt in de welkomstbrief die je per mail van ons hebt ontvangen. Deze kun je ook terugvinden op je persoonlijke pagina op 'mijn easyEnergy'.

De netbeheerkosten zijn afhankelijk van jouw aansluit-/metercapaciteit en worden door ons aan jouw netbeheerder afgedragen. Energiebelastingen dragen wij af aan de fiscus.

Per maand rekenen we de werkelijke verbruikskosten van gas en groene stroom direct apart af. Wel zo transparant en eerlijk. Hoe dat werkt, lees je hier.

Ik wil mijn voorschot aanpassen, hoe doe ik dat?

Het door easyEnergy ingeschatte Standaard Jaar Verbruik (SJV) van jouw aansluiting is gebaseerd op jouw verbruik in de afgelopen periode. Mocht je in de komende periode een (sterk) afwijkend verbruik verwachten dan kun je ons vragen jouw maandelijkse voorschotbedrag aan te passen door een e-mail te sturen aan klantenservice@nl.easyEnergy.com.

Hoe kan het dat mijn maandfactuur hoger is dan mijn voorschot?

Je maandfactuur bij easyEnergy kan hoger uitvallen doordat we je voorschot verrekenen met je werkelijke verbruikskosten.

De voorschotfacturen voor stroom en gas kunnen met name in koude wintermaanden hoger uitvallen. Vooral het gasverbruik is in die tijd hoger dan de rest van het jaar. Vaak komt dit doordat de verwarming meer en langer aangestaan heeft. Je verbruikskosten zullen dan ook hoger zijn dan het voorschotbedrag dat je reeds hebt betaald. Het verschil wordt dan bij het voorschot van de komende maand opgeteld. Om een voorbeeld te geven: op de februari factuur zijn de werkelijke verbruikskosten van de maand december verrekend.

Wanneer versturen en incasseren jullie mijn facturen?

Wij versturen de reguliere facturen altijd rond de 15e van de maand. Alleen je eerste factuur wijkt daarvan af, omdat deze afhankelijk is van de start van je levering door easyEnergy.

Incasseren van facturen gebeurt in principe rond elke 22e van de maand.

Wat is de betalingstermijn van jullie facturen?

De betalingstermijn van onze facturen is 7 dagen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur word je twee keer gratis herinnerd om op tijd de openstaande factuur te betalen. Daarna versturen we een aanmaning.

Als de betreffende factuur een eindafrekening is, dan worden bij de aanmaning ook de kosten voor incasso van het openstaande bedrag berekend volgens de wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK). Zie ook www.incassokostenberekenen.nl.

Wat gebeurt er als ik mijn energierekening niet kan betalen?

Het kan altijd een keer voorkomen dat een automatische incasso niet lukt. In dat geval sturen we je twee keer een betalingsherinnering per e-mail. Via 'mijn easyEnergy' kun je vervolgens gemakkelijk en kosteloos je betaling doen.

Als blijkt dat het openstaande bedrag na twee betalingsherinneringen nog niet is betaald, moeten wij jou helaas als klant laten gaan. Het proces voor beëindiging van de energielevering aan jou zullen wij dan opstarten. Naast het openstaande bedrag brengen we minimaal € 40,- incassokosten in rekening. Hierbij volgen wij de wet normering buitengerechtelijke incassokosten uit 2012.

Waarom krijg ik een jaarafrekening, terwijl ik elke maand mijn verbruik afreken?

Er zijn meerdere redenen waarom we, naast de maandelijkse voorschotfacturen, een jaarafrekening moeten maken. Daarnaast bestaat er een kans dat je bij moet betalen op een jaarafrekening of geld terug krijgt. Hoe dat in elkaar zit, leggen we hier voor je uit.

Verrekening overheidstoeslagen

We verrekenen maandelijks de overheidstoeslagen op energie op je nota. Zowel voor stroom als voor gas. Wij doen dit door maandelijks de energiebelasting in rekening te brengen op basis van jouw gemiddelde, verwachte maandelijkse verbruik. Verbruik je over 12 maanden meer dan het verwachte jaarverbruik, dan moeten wij de overheidstoeslagen over het extra verbruik op jouw jaarafrekening in rekening brengen en afdragen aan de overheid. Heb je in een jaar minder verbruikt dan je verwachte jaarverbruik, dan krijg je teveel in rekening gebrachte energiebelasting terug op jouw jaarafrekening.

Doordat het voorschot voor de overheidsheffingen op basis van standaard jaarverbruik van gas en stroom elke maand even hoog zijn en een flink deel van je energiekosten uitmaken, heb je minder 'last' van maandelijkse kosten schommelingen die voor je verbruik worden veroorzaakt. Het heeft daarmee een 'dempend' effect op je maandrekening: zowel op de pieken als op de dalen van de maandfacturen.

Definitieve berekening gasverbruik & transportkosten

Op de jaarafrekening van gas wordt het definitieve verbruik vastgesteld over 12 maanden; door temperatuurschommelingen in Nederland zit er bijvoorbeeld niet altijd evenveel energie (Joules) in een m3 gas. Na 12 maanden wordt er een definitieve berekening van je verbruik gemaakt en wordt dit verrekend op de jaarafrekening. Wij hanteren hiervoor rekenmethodes die zijn voorgeschreven door de overheid. Dit kan zowel leiden tot een extra kosten of tot uitbetaling. Dit is over het algemeen een minimale wijziging.

Op de jaarafrekening gas wordt ook het voorschot transportkosten definitief afgerekend.

Eventuele problemen met slimme meter

Tot slot gebruiken wij de jaarafrekening voor het verrekenen van verbruik dat we eerder niet hebben kunnen vaststellen door eventuele problemen met je slimme meter.

Kortom: Je hebt een maandelijks voorschotbedrag voorafgaand aan de leveringsmaand, samen met een afrekening van de afgelopen leveringsmaand. Eén keer per jaar ontvang je een jaarafrekening waarop de overheidsheffingen en de transportkosten van gas precies afgerekend wordt.

Kunnen jullie een buitenlands IBAN nummer verwerken?

Ja, bij easyEnergy kunnen we naast Nederlandse, ook buitenlandse IBAN nummers verwerken.

Waarom ontvang ik 2 maandfacturen?

Bij easyEnergy houden we alles graag simpel. En transparant. Daarom kiezen wij er voor om gas en groene stroom apart te factureren. Zo zijn je kosten inzichtelijk en weet je precies hoeveel een energieproduct je precies kost.

Doordat wij twee facturen hanteren, worden de kosten voor groene stroom en gas ook apart van je rekening afgeschreven. Op de afschrijving vind je een duidelijke verwijzing naar de betreffende factuur.