Terug

Hoe kan het dat mijn maandfactuur hoger is dan mijn voorschot?

Je maandfactuur bij easyEnergy kan hoger uitvallen doordat we je voorschot verrekenen met je werkelijke verbruikskosten.

De voorschotfacturen voor stroom en gas kunnen met name in koude wintermaanden hoger uitvallen. Vooral het gasverbruik is in die tijd hoger dan de rest van het jaar. Vaak komt dit doordat de verwarming meer en langer aangestaan heeft. Je verbruikskosten zullen dan ook hoger zijn dan het voorschotbedrag dat je reeds hebt betaald. Het verschil wordt dan bij het voorschot van de komende maand opgeteld. Om een voorbeeld te geven: op de februari factuur zijn de werkelijke verbruikskosten van de maand december verrekend.

Is je vraag beantwoord?

Andere vragen over voorschot en facturen