Terug

Wat is de betalingstermijn van jullie facturen?

De betalingstermijn van onze facturen is 7 dagen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur word je twee keer gratis herinnerd om op tijd de openstaande factuur te betalen. Daarna versturen we een aanmaning.

Als de betreffende factuur een eindafrekening is, dan worden bij de aanmaning ook de kosten voor incasso van het openstaande bedrag berekend volgens de wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK). Zie ook www.incassokostenberekenen.nl.

Is je vraag beantwoord?

Andere vragen over voorschot en facturen