Prijsplafond 2023: hoe werkt het?

06-01-2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt een maximumtarief voor stroom en gas: zo werkt het! 

In 2023 wordt het prijsplafond de belangrijkste maatregel van de overheid om ons te compenseren voor de extreem gestegen energieprijzen. Tot een bepaald verbruik geldt een maximumtarief voor stroom en gas. Lees hier hoe het prijsplafond in de praktijk werkt.

Prijsplafond uitleg

  • 1. Het prijsplafond in het algemeen
  • 2. De verdeling van het verbruik per dag
  • 3. Meer of minder verbruiken dan het prijsplafond
  • 4. Overstappen tijdens het prijsplafond
  • 5. Prijsplafond en teruglevering met zonnepanelen
  • 6. Hoe werkt het prijsplafond bij easyEnergy?
  • 7. Rekenvoorbeelden stroomverbruik

1. Het prijsplafond in het algemeen

In 2022 kwam de overheid ons nog tegemoet met tweemaal 190 euro korting op je energierekening, in november en december. Maar voor heel 2023 geldt vanaf 1 januari een prijsplafond tot een bepaald maximaal stroom- en gasverbruik. Dit is vastgesteld op basis van het verbruik van een gemiddeld huishouden:

  • Elektriciteit: 2.900 kWh in 2023 voor maximaal €0,2475 per kWh inclusief BTW exclusief energiebelasting.
  • Gas: 1.200 m3 in 2023 voor maximaal € 0,8573 per m3 inclusief BTW exclusief energiebelasting.

Dit is bij elke leverancier hetzelfde. Omdat de overheid heeft gekozen voor toewijzen op basis van een gemiddeld verbruik krijg je dus bijvoorbeeld ook niet een hogere hoeveelheid stroom als je verwarmt met elektriciteit en daartegenover geen gas gebruikt.

2. De verdeling van het verbruik per dag

De 2.900 kWh en 1.200 m3 worden verdeeld over de 365 dagen van het jaar. Je krijgt iedere dag een bepaalde hoeveelheid kilowattuur stroom en kuub gas die je kan gebruiken voor het prijsplafond.

Deze verdeling is gemaakt aan de hand van een standaard verbruiksprofiel van een gemiddeld huishouden. In de winter, als het koud en donker is, verbruik je (veel) meer elektriciteit en gas. Daarom ligt de hoeveelheid kWh en m3 die je kan gebruiken op een winterse dag (veel) hoger dan op een zomerdag. Dan is het immers warmer en langer licht.

Hieronder laten we zien hoeveel kilowattuur stroom en kuub gas je per maand in totaal zou kunnen gebruiken voor het prijsplafond. Dit maandtotaal is redelijk gelijkmatig verdeeld over de maand. Dus op 1 januari zul je ongeveer even veel kuub gas kunnen gebruiken voor het prijsplafond als op 31 januari.

3. Meer of minder verbruiken dan het prijsplafond

Verbruik je per maand meer dan dat er in die maand voor het prijsplafond beschikbaar is, dan betaal je over elke verbruikte kWh en m3 daarboven gewoon het afgesproken tarief uit je energiecontract.

Tenzij je andere maanden juist minder hebt verbruikt én wat je in een vorige maand niet hebt opgemaakt van het prijsplafond mag meenemen als tegoed naar de volgende. Dit kan verschillen per leverancier. Het hangt af van de periode waarover deze jouw korting vaststelt.

Die periode moet minimaal één maand zijn (dit is zo bij easyEnergy) en loopt maximaal tot je zogenoemde eindfactuur. Dat is de normale jaarafrekening na twaalf maanden of een eindafrekening als je overstapt of verhuist. Na zo'n eindfactuur vervalt je opgebouwde tegoed in ieder geval en begin je weer 'vanaf nul'.

Hoe gek het ook klinkt: tegoed mee kunnen nemen tot je jaar- of eindafrekening en daarna weer tot 1 januari 2024 hoeft niet de meest voordelige oplossing te zijn. Dit hangt af van je type energiecontract (vast, variabel of dynamisch) en hoe je verbruik en eventueel teruglevering verloopt over het jaar. Maandelijks de korting vaststellen in plaats van bij de eindfactuur (en dus geen tegoed kunnen meenemen) kan uiteindelijk juist een hogere korting in euro’s betekenen.

Hoe dan ook: minder en slimmer energie gebruiken en zo überhaupt onder de plafonds blijven is ook nu natuurlijk nog de allervoordeligste optie.

4. Overstappen tijdens het prijsplafond

Je kan nog steeds tussentijds overstappen naar een andere leverancier. Helaas mag je nieuwe leverancier niet je verbruik bij je vorige inzien. Er kan dus ook niet gecontroleerd worden hoeveel gebruik je al hebt gemaakt van het prijsplafond. Daarom heeft de regering gekozen voor de eerdergenoemde vaste verdeling van het verbruik per dag.

Stap je bijvoorbeeld over op 3 januari, dan zal de nieuwe leverancier je tegoed bepalen op basis van het resterend aantal dagen van die maand. Grofweg zou je dan kunnen stellen: 339 kWh / 31 dagen maal 28 dagen = 306 kWh tegoed voor het restant van januari bij je nieuwe leverancier.

5. Prijsplafond en teruglevering met zonnepanelen

Voor het salderen en terugleveren met zonnepanelen verandert er niets. Het prijsplafond werkt op basis van het nettoverbruik. Dat wil zeggen: eerst wordt de salderingsregeling toegepast en daarna pas het prijsplafond. Wat je aan het net aan kWh hebt teruggeleverd, moet je dus eerst aftrekken van het aantal kWh dat je van het net hebt verbruikt. Dan houd je een bepaalde hoeveelheid kilowattuur over in die maand waar het prijsplafond op wordt toegepast.

Stel je verbruikt per jaar 2.000 kWh van het elektriciteitsnet en levert daar 1.500 kWh aan terug, dan blijft er 500 kWh nettoverbruik over waarop het prijsplafond kan worden toegepast. Het nettoverbruik kan ook per maand worden bepaald (3).

6. Hoe werkt het prijsplafond bij easyEnergy?

easyEnergy levert energie tegen de inkoopprijs op basis van een dynamisch tarief. De prijs van stroom verschilt per uur, die van gas per dag. Na veel discussie met de bekende energiebedrijven is door de overheid besloten dat het prijsplafond bij een dynamisch tarief werkt op basis van het tarief dat jij in minimaal één maand gemiddeld betaald hebt per kWh elektriciteit of m3 gas. Dus het werkt niet zo dat het uurtarief altijd meteen 'afgetopt' wordt op het moment dat de prijs in een bepaald uur boven het plafond komt.

Je voorschotfactuur wordt medio januari aangepast

Het prijsplafond wordt bij easyEnergy als korting in je voorschot verwerken. Vanaf januari zullen wij maandelijks het voorschotbedrag opnieuw berekenen, inclusief de verwachte korting vanuit het prijsplafond.

Net zoals bij alle leveranciers wordt je definitieve korting bepaald en verrekend met de eindfactuur. Dat is bij easyEnergy je normale jaarafrekening of een eindafrekening als je overstapt of verhuist. Het doel is net zoals normaal dat je niet te veel maandelijks voorschot betaald hebt, maar in ieder geval niet hoeft bij te betalen.

Je korting wordt standaard per maand vastgesteld

Zoals hierboven aangegeven onder (3) kan het per leverancier verschillen of de definitieve korting vastgesteld wordt per maand of over de gehele periode tot de jaar- of eindafrekening (dus vanaf 1 januari of je startdatum in 2023 bij ons tot je jaar- of eindafrekening). Het spreekt voor zich dat easyEnergy streeft naar het toepassen van de methode die het voordeligst uitpakt voor jou als klant. Daarom kiezen wij nu standaard voor het berekenen van de korting per maand. Dit levert naar verwachting voor veruit de meeste klanten de hoogste korting op. Ondanks dat dit betekent dat je niet gebruikt tegoed niet mee mag nemen naar de volgende maand(en).

Hoe dit precies gaat: van alle uren in één maand wordt jouw verbruik in een uur vermenigvuldigd met de prijs die gold in dat uur; dit totale bedrag wordt vervolgens gedeeld door je totale verbruik in die maand. Dat geeft een gemiddeld betaald tarief per maand.

We kunnen ons voorstellen dat de overheidsmaatregelen het er allemaal niet eenvoudiger op maken voor je. Daarom hieronder enkele rekenvoorbeelden met stroomverbruik:

7. Rekenvoorbeelden stroomverbruik

[ A ] Gemiddeld betaald tarief boven plafond-prijs, verbruik onder het plafond-volume

Gemiddeld tarief dat jij hebt betaald (€ 0,3475) boven prijsplafond (€ 0,2475) , je verbruik (250 kWh) valt die maand binnen plafond-volume (339 kWh)

Je betaalde deze maand voor een kWh gemiddeld € 0,3475 en je verbruikte 250 kWh. Je mag in deze maand 339 kWh gebruiken voor het prijsplafond.

Je krijgt dan 250 kWh x € 0,10 = € 25 terug vanuit het prijsplafond. Deze maand zijn je kosten dus (250 kWh x € 0,3475) minus € 25 = € 100. (exclusief energiebelasting)

[ B ] Gemiddeld betaald tarief onder plafond-prijs, verbruik onder het plafond-volume

Gemiddeld tarief dat jij hebt betaald (€ 0,1475) onder prijsplafond (€ 0,2475), je verbruik (250 kWh) valt die maand binnen plafond-volume  (339 kWh)

Je betaalde deze maand voor een kWh gemiddeld € 0,1475 en je verbruikte 250 kWh. Je mag deze maand 339 kWh gebruiken voor het prijsplafond.

Je krijgt dan niets terug vanuit het prijsplafond. Deze maand zijn je kosten dus 250 kWh x € 0,1475 = € 36,75 (exclusief energiebelasting) 

[ C ] Gemiddeld betaald tarief boven plafond-prijs, verbruik boven het plafond-volume

Gemiddeld tarief dat jij hebt betaald (€ 0,3475) boven prijsplafond (€ 0,2475), je verbruik (500 kWh) ligt deze maand boven plafond-volume (339 kWh)

Je betaalde deze maand voor een kWh gemiddeld € 0,03475 en je verbruikte 500 kWh. Je mag deze maand 339 kWh gebruiken voor het prijsplafond.

Je krijgt dan 339 kWh x € 0,10 = € 33,90 terug vanuit het prijsplafond. Je betaalt de normale prijs voor de resterende 180 kWh. Deze maand zijn je kosten dus (500 kWh x € 0,3475 = €173,75) minus € 33,90 = € 139,85. (exclusief energiebelasting) 

[ D ] Gemiddeld betaald tarief onder plafond-prijs, verbruik boven het plafond-volume

Gemiddeld tarief dat jij hebt betaald (€ 0,20) onder prijsplafond (€ 0,2475), je verbruik (500 kWh) ligt deze maand boven plafond-volume  (339 kWh)

Je betaalde deze maand voor een kWh gemiddeld € 0,20 en je verbruikte 500 kWh. Je mag deze maand 339 kWh gebruiken voor het prijsplafond.

Je krijgt dan niets terug vanuit het prijsplafond. Deze maand zijn je kosten dus 500 kWh x € 0,20 = € 100. (exclusief energiebelasting) 

 

 

Dit artikel is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.