Wij beloven zorgvuldig met je gegevens om te gaan, zoals 't hoort

Wij beloven dat we altijd zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Jouw gegevens slaan we veilig op in onze beveiligde database. Hieronder lees je meer over hoe wij bij easyEnergy voor de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens zorgen.

PRIVACY STATEMENT

e-Energy Europe bv, handelend onder de naam easyEnergy, is gevestigd aan het Petrus Regoutplein 1 E01, 6211 XX Maastricht. Wij hebben de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens. De AP is gevestigd in Den Haag.

Uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. In dit privacy statement geven wij informatie over hoe wij binnen easyEnergy met uw persoonsgegevens omgaan. easyEnergy heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met de FG op klantenservice@nl.easyenergy.com.

Welke begrippen gebruiken wij?

In dit Privacy Statement staan twee begrippen centraal. Dat zijn verwerking en persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Dat zijn Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer. Maar ook uw verbruik van energie.
 • Verwerken is alles wat wij met persoonsgegevens kunnen doen. Dat is niet alleen het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens, maar ook het gebruiken en doorgeven aan anderen van uw persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

easyEnergy verwerkt persoonsgegevens van:

 1. klanten en toekomstige klanten
 2. bezoekers van onze website
 3. mensen die met ons een zakelijke relatie willen, hebben of hebben gehad (contactpersonen)

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Van wie?

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Van (toekomstige klanten

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, aantal bewoners en bankrekeningnummer (deze gegevens kunnen wij ook ontvangen via vergelijkingswebsites)

standaardjaarverbruik en verbruiksgegevens van gas en elektriciteit (per dag resp. per kwartier)

informatie over betalingen

informatie over de installatie en de einddatum en opzegtermijn van de huidige overeenkomst van de (toekomstige) klant voor verkoop en levering van energie (wij vragen dit op uit centrale registers)

Voor: vaststelling aanwezigheid slimme meter, het opstellen van een overeenkomst of om contact op te nemen.

Voor: het uitvoeren van de overeenkomst tot verkoop en levering van energie (waaronder het toesturen van een welkomsbrief, voorschotnota’s en facturen, het leveren van energie en het regelen van verhuizingen en het wisselen van energieleverancier).

Voor: het uitvoeren van geschillenregeling en het voeren van juridische procedures.

 

inloggegevens wanneer de klant zich aanmeldt op www.mijneasyenergy.com

Voor: het inzien van facturen, verbruik (incl. de kosten) en andere (service)berichten.

 

communicatie – inclusief gespreksopnamen/chatopnamen - via telefoon, post, e-mail, chat of via www.mijneasyenergy.com

Voor: het beantwoorden van vragen over producten en diensten van easyEnergy.

Voor: het toesturen van (service)berichten en nieuwsbrieven.

Voor: voldoen aan wettelijke verplichtingen, kwaliteitsdoeleinden, verbetering van de dienstverlening, training van medewerkers en het voorkomen of bestrijden van fraude

Van website bezoekers

cookies, IP-adres en surf- en klikgegevens bij bezoek van de website

Voor: het aanbieden van gerichte advertenties of banners in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.

Voor: het verbeteren van de website.

Van contactpersonen

naam, functie, zakelijk (e-mail)adres, telefoonnummer(s) en andere informatie die zijn opgegeven

Voor: het toesturen van nadere informatie over easyEergy en haar producten en diensten

Voor: het sluiten en uitvoeren van (samenwerkings)overeenkomsten

 

easyEnergy verwerkt dus geen bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over ras, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, lidmaatschap vakbond en politieke partij, medische gegevens en strafrechtelijke gegevens. 

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

In de tabel hebben wij aangegeven waarom easyEnergy uw persoonsgegevens verwerkt. Maar om uw persoonsgegevens te mogen verwerken heeft easyEnergy ook een zgn. wettelijke grondslag nodig. easyEnergy gebruikt de volgende wettelijke grondslagen:

 • Het aangaan en sluiten van overeenkomst met u
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de geschillenregeling)
 • Het gerechtvaardigd belang van easyEnergy. Dat gerechtvaardigd belang is: (i) het verbeteren van onze website en dienstverlening, (ii) het toesturen van nieuwsbrieven en voor (iii) relatiebeheer.

Toestemming easyEnergy vraagt u expliciet om toestemming voor het uitlezen van uw slimme meter (per kwartier voor elektriciteit en per dag voor gas). Uw toestemming kunt u altijd, en gratis intrekken op www.easyenergy.com. Na uw intrekking leest easyEnergy uw slimme meter niet  meer uit per kwartier (of per uur).
Heeft u het moment van aanvragen nog geen slimme meter, dan vraagt easyEnergy u ook om toestemming u op een later tijdstip alsnog te benaderen voor een aanbod. Ook deze toestemming kunt u altijd en gratis intrekken. Na uw intrekking benadert easyEnergy u niet meer.

Hoe komt easyEnergy aan deze persoonsgegevens?

Veel van deze persoonsgegevens geeft u zelf direct aan easyEnergy door (bijvoorbeeld via onze website easyEnergy.com). Maar ook kunnen wij deze persoonsgegevens ontvangen van vergelijkingswebsites. U heeft dan eerder zelf deze persoonsgegevens gegeven aan de vergelijkingswebsite. 

Gegevens over uw installatie en bestaande energiecontract haalt easyEnergy uit de zgn. centrale (energie)registers.

Uw verbruiksgegevens ontvangt easyEnergy van de netbeheerder die deze uitleest uit uw slimme meter.

Ook uit de levering van energie en onze dienstverlening verkrijgt easyEnergy persoonsgegevens.

Hebben ook anderen toegang tot uw persoonsgegevens?

Ja. In sommige gevallen geeft easyEnergy uw persoonsgegevens door aan andere partijen. Dat doen wij om de volgende redenen:

 • Wettelijke verplichting. Een netbeheerder en een toezichthouder kunnen bepaalde persoonsgegevens opvragen.
 • Uitvoering van de overeenkomst. Wij schakelen derde partijen in die van belang zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zo werken wij samen met een andere energieleverancier (Nieuwe Stroom) voor het aan u kunnen leveren van energie. Andere voorbeelden zijn een partij die onze mails aan u verstuurt en een partij die persoonsgegevens opslaat.

Met derde partijen die easyEnergy inschakelt, maken we goede en schriftelijke afspraken over onder meer de precieze verwerkingen van persoonsgegevens, geheimhouding, periodieke controles en de beveiliging van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Unie.

Wij verkopen nooit klantgegevens aan derde partijen.

Hoe kunt u zien wat easyEnergy met uw gegevens doet?

Op uw persoonlijke 'mijn easyEnergy' pagina kunt u nagaan wat uw energieverbruik is geweest. U kunt uw verbruik per kwartier zien. Ook kunt u per kwartier nagaan wat de energieprijs was. Ten slotte kunt u hier ook uw facturen terugvinden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage. U kunt bij easyEnergy opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor easyEnergy uw persoonsgegevens gebruikt.

U heeft ook het recht op correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.

In bepaalde gevallen heeft u de volgende rechten: (i) het recht op wissen van uw persoonsgegevens, (ii) recht op beperking van de verwerkingen en (iii) het recht van verzet tegen verwerkingen.

U kunt zich altijd verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden zoals het toesturen van nieuwsbrieven. Op 'mijn easyEnergy' kunt u zich direct afmelden voor de nieuwsbrieven.

Daarnaast heeft u in sommige gevallen ook het recht op dataportabiliteit. Dat houdt in dat wij bepaalde persoonsgegevens – vooral uw verbruiksgegevens – in een bestand kunnen zetten en dit aan u of aan een door u aangewezen partij kunnen sturen.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten, stuurt u dan ons een brief naar klantenservice@nl.easyenergy.com of naar ons postadres dat u vindt op onze contactpagina. U krijgt binnen vier weken antwoord. Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij easyEnergy?

Beveiliging van uw persoonsgegevens vinden wij belangrijk. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens altijd juist en volledig zijn. U kunt wijzigingen in uw persoonlijke situatie ook altijd aan ons doorgeven.

easyEnergy bewaart uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Wij bieden daarmee bescherming tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden.

Wat moet u zelf doen om uw gegevens veilig te bewaren?

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord (voor toegang tot 'mijn easyEnergy'). Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen. Zo voorkomt u dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Hoelang bewaart easyEnergy uw gegevens?

easyEnergy bewaart uw persoonsgegevens (i) niet langer dan wettelijk toegestaan en (ii) niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor easyEnergy de persoonsgegevens heeft opgeslagen.

Wijziging van het privacy statement

èasyEnergy kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. U kunt ons privacy statement altijd op deze website bekijken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die met pagina's van websites worden meegestuurd. Vervolgens worden ze door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats vergroten ze het gebruiksgemak bij het bezoeken van websites. Daarnaast zijn er cookies die informatie over jouw websitebezoek bijhouden.

In dit cookie statement informeren wij je over de cookies die deze website gebruikt. Je vindt een overzicht van jouw cookie-instellingen en kunt deze direct bekijken, aanpassen en opslaan.

Welke cookies gebruikt deze website?

 • Analyse cookies: zijn nodig om gebruik te kunnen maken van alle functies op onze website. Ook vergroten deze cookies het gebruiksgemak van onze website. Tenslotte kunnen we onze website dankzij deze cookies continu verbeteren.
 • Tracking cookies: zijn cookies die je tijdens het bezoeken van websites kunnen volgen. De cookies leggen vast of je een bepaalde website of pagina heeft bezocht.

Door op 'Accepteren' te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van zowel Analyse als Tracking cookies op de websites van easyEnergy. Wanneer je niet op ‘Accepteren’ klikt, kun je de website gewoon blijven gebruiken met Analyse cookies maar zonder Tracking cookies.

Cookies uitzetten

Je kunt het plaatsen van cookies op jouw computer blokkeren. Je kunt ook instellen dat je een melding krijgt voordat er een cookie wordt geplaatst. Dit doe je door de instellingen van jouw internetbrowser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor het goed werken van websites. Het blokkeren van cookies kan het gebruik van websites dus beperken.

Cookies verwijderen

Cookies die al opgeslagen zijn op jouw computer, kun je via jouw internetbrowser verwijderen. Hoe je dit kunt doen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de instellingen van je browser.

Jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via klantenservice@nl.easyEnergy.com.

Wijzigingen in ons cookie statement

Wij passen ons cookie statement van tijd tot tijd aan, omdat bijvoorbeeld de website of de wetgeving verandert. Wij raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Op basis hiervan kun je je cookie-instellingen eventueel aanpassen.