Terug

Is een slimme meter betrouwbaar?

Sommige particulieren zijn bezorgd over de betrouwbaarheid van de slimme meter. Zo verstuurt een slimme meter verbruiksgegevens via een internetverbinding naar de netbeheerder, of naar partijen die je daartoe machtigt. Niet iedereen vindt het prettig dat verbruiksgegevens op deze manier zijn uit te lezen via een internetverbinding.

Gedragscode voor een betrouwbare slimme meter

Netbeheer Nederland heeft een gedragscode opgesteld voor bedrijven die apps ontwikkelen, waarbij slimme meter data wordt verwerkt. In deze gedragscode is ook vastgelegd wanneer en voor welke doeleinden de slimme meter uitgelezen mag worden. De netbeheerders zijn verplicht om zich aan deze gedragscode te houden en maatregelen te nemen om hun dataverkeer te beveiligen.

Is je vraag beantwoord?

Andere vragen over slimme meter