Terug

Hoe groen is de groene stroom van easyEnergy?

De groene stroom die wij inkopen is 100% windenergie. In onsĀ stroometiket 2022 kun je terugzien dat onze stroom in 2022 is opgewekt uit 100% windenergie uit Europa.
Het stroometiket geeft daarnaast inzicht in de milieugevolgen van het gebruik van de energiebron(nen). Het kan pas na een jaar worden opgesteld, omdat dan de exacte verhouding bepaald kan worden.
Wij gebruiken certificaten om onze stroom te vergroenen. Zo werkt dit in de energiemarkt.
De herkomst van de stroom wordt gecontroleerd door de overheid via Certiq, het stroometiket zelf via de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

Stroometiket 2022

Is je vraag beantwoord?

Andere vragen over ons aanbod